Sayın Üyemiz;

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2020/10 Sayılı Genelgesine göre; 21 Şubat 2020 tarihli ve 31046 Sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile revize edilen ithalatta yerinde gümrükleme uygulaması kapsamdaki işlemlerin ekte yer alan kılavuza göre yürütülmesi gerekmektedir.

 

Ek: İthalatta Yerinde Gümrükleme İşlemleri Kılavuzu

 

https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler adresinden de erişilebilir.)


Duyurular Panosu