Diyarbakır Ticaret Borsası Salon Seans İşlem Fiyatları; 23.10.2019) Muamele Gerçekleşmedi,(16.10.2019) Preseli Pamuk Alıcı En Az:8,300 kızıltepe P. Alıcı En Çok:9,175 BİSMİL P. // Preseli Pamuk Satıcı En Az:8,300 KIZILTEPE P. Satıcı En Çok:9,175 BİSMİL P. // 41 Renk Fiyat: 9,175 BİSMİL P. 41 Renk:9,000 BİSMİL P. // 41 Renk 8,400 KIZILTEPE P. 51 Renk :8,300 KIZILTEPE P. //

 

 

Kanunlar

- 5174 sayılı TOBB Kanunu

- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu

- 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu

Yönetmelikler

- 10.08.2017 tarih ve 30150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş, Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- 20.04.2019 tarih ve 30751 sayılı Resmi Gazete Türkiye Ürün İhtisas Borsasında Aracılık Faaliyetleri ile Aracıların Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik

- 12.11.2011 tarih ve 28110 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği

- 12.04.2013 tarih ve 28616 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği

- 08.10.2015 tarih ve 25960 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelik

- 21.12.2005 tarih ve 26030 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu Yönetmeliği

Yönergeler

- Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. Elektronik Ürün Senedi Piyasası Yönergesi

- Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. Elektronik Ürün Senedi Piyasası Takas Ve Temerrüt İşlemleri Yönergesi

Prosedürler

- Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. Elektronik Ürün Senedi Piyasası Prosedürü

Tebliğler

- Elektronik Kayıt Kuralları

- 12.04.2013 tarih ve 28616 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Antep Fıstığı Lisanslı Depo Tebliği

- 12.04.2013 tarih ve 28616 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Fındık Lisanslı Depo Tebliği

- 12.04.2013 tarih ve 28616 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliği

- 12.04.2013 tarih ve 28616 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliği

- 12.04.2013 tarih ve 28616 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kuru Üzüm Lisanslı Depo Tebliği

- 12.04.2013 tarih ve 28616 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Pamuk Lisanslı Depo Tebliği

- 12.04.2013 tarih ve 28616 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Zeytin Lisanslı Depo Tebliği

- 12.04.2013 tarih ve 28616 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Zeytin Yağı Lisanslı Depo Tebliği

- 27.06.2019 tarih ve 30814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Süt Ürünleri Lisanslı Depo Tebliği


Duyurular Panosu