Borsalarda kesin hesap, ilgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak en geç iki ay içinde yönetim kurulu tarafından meclise sunulur. Meclise sunulan kesin hesap incelenmek üzere hesapları inceleme komisyonuna havale edilir. Komisyon, kendisine havale edilen kesin hesabı meclis başkanının belirleyeceği süre içinde inceleyerek görüşünü bir rapor halinde düzenler ve meclise sunar. Borsamız hesapları inceleme komisyonu aşağıda isimleri yer alan meclis üyelerinden oluşmaktadır.

 

 

 

Muzaffer ÖZAYDIN            

Sayman Üye 

                    

Mahmut YARGI     

Sayman Üye                          

 

Mustafa GÜNDOĞDU

Sayman Üye    

 

Duyurular Panosu