Birliğimizden alınan bir yazıda , Türkiye-Moğolistan Karma Ekonomik Komisyonu 9. Dönem Toplantısı'nın 16-17 Kasım 2021 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir. Bahse konu toplantının hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere Moğolistan ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik iş birliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin en geç 25 Ekim 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Birliğimize (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) iletilmesi gerekmektedir. 

İlgili tüm üyelerimize duurulur.


Duyurular Panosu