Borsalarda kesin hesap, ilgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak en geç iki ay içinde yönetim kurulu tarafından meclise sunulur. Meclise sunulan kesin hesap incelenmek üzere hesapları inceleme komisyonuna havale edilir. Komisyon, kendisine havale edilen kesin hesabı meclis başkanının belirleyeceği süre içinde inceleyerek görüşünü bir rapor halinde düzenler ve meclise sunar. Borsamız hesapları inceleme komisyonu aşağıda isimleri yer alan meclis üyelerinden oluşmaktadır.

 

                                          

Muzaffer ÖZAYDIN                       

Sayman Üye                                            

Mahmut YARGI    

Sayman Üye

 

                    

Mustafa GÜNDOĞDU          

Sayman Üye