İlgide kayıtlı yazıda TMO stoklarında bulunan 5 bin ton kabuklu kırmızı mercimek (dökme) ile 500 ton 1 kg'lık paketli kırmızı mercimeğin peşin bedel mukabili toptan satışa açıldığı duyurulmuştu. Bu defa satışa açılan ürünler için talep toplama 14 Ocak 2022 (dahil) tarihine kadar uzatılmıştır. 17 Ocak 2022 tarihinde ilgili kişi ve kuruluşlarca Platform üzerinden tahsis miktarları görüntülenebilecektir. Satışlar stoklar ile  sınırlı olup güncel stok ve satış fiyatlarına  ait bilgilere internet sitesinden (www.tmo.gov.tr) ve Başmüdürlüklerden/Şube Müdürlüklerinden ulaşabilirsiniz. 

Tüm Üyelerimize duyurulur.


Duyurular Panosu