2022yılıOcak-Şubat-MartveNisan aylarında Kombina Müdürlüğümüzce;büyükbaş hayvan kesimlerinden üretilecek olan sırttan düşme büyükbaş hayvan derileri (kelle derileri dahil), küçükbaş hayvan deri ve bağırsakları, büyükbaş hayvan sakatatları ve yan ürünleri (Hayvansal yağlar hariç) ile küçükbaş hayvan sakatatları satışları Online teklif toplama usulü ile yapılacaktır. Teklif toplama  Et ve Süt Kurnmu Genel Müdürlüğü İnternet sayfasından yapılacaktır. Ön teklif verme tarihi ve saati: 01.12.2021 saat 10:00'dan 03.12.2021 saat 16:00' a kadardır.

 

 

İhale için gerekli belgeler, 29.11.2021 tarihi saat 14:00'a kadar incelenmesi ve değerlendirilmesi için Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı , Et ve Et Ürünleri Pazarlama Şube Müdürlüğü'ne sevk edilmek üzere, Kurnmumuzun Genel Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğüne kayıt için teslim edilecektir.

2022 yılı Ocak-Şubat-Mart ve Nisan aylarında Kombina Müdürlüğümüzce üretilecek olan büyükbaş sırttan düşme hayvan derileri (kelle derileri dahil) , küçükbaş hayvan deri ve bağırsakları, büyükbaş hayvan sakatatlar ve yan ürünleri ile küçükbaş hayvan sakatatları satışları aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Et ve Süt Kurnmu Genel Müdürlüğümüzce ihale usulü ile satılacaktır.

 

Deyalı Bilgi İçin Lütfen Tıklayın


Duyurular Panosu