Borsamız faaliyet alanı kapsamında, borsamız hizmet kapasitesini ve kalitesini artırabilecek, bölgesel, ulusal ve uluslararası uygun proje çağrılarına göre proje geliştirmek ve uygulamak,

Üyelerimizin ortak ihtiyaçları doğrultusunda katma değer yaratacak proje geliştirebilmeleri ve uygulayabilmeleri için ilgili kurum-kuruluşlar ile ortak bilgilendirme toplantıları düzenlemek. İlgili kurumların Proje birimleri ile ortak çalışmalar yapmak,

* Kurumumuzca, TSE tarafından alınan TS EN ISO 9001:2015 Belgesi doğrultusunda Kalite Yönetim Sistemini yürütmek,

* Odas Borsa Akreditasyon Sistemini Yürütmek

 


Duyurular Panosu