BİLGİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Diyarbakır Ticaret Borsası verdiği tüm hizmetlere ilişkin bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini üst yönetim, çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızın desteği ile sağlamaktadır. Bu doğrultuda hedefimiz, üst düzey farkındalık oluşturarak tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımızın katkı ve uyumları ile bilgi güvenliği ve gizliliği süreçlerini sürekli geliştirip iyileştirmektir.

Bilgi  Güvenliği Yönetim Sistemi  Kapsamımız

Diyarbakır Ticaret Borsası (Borsa) Bilgi Güvenlik Yönetim Sistemi (BGYS) tüm çalışanları, bilgi ve bilgi ile ilişkili sistemleri, birincil ve ikincil çalışma bölgelerinde verilen tüm hizmetleri, uygulamaları ve destek altyapılarını kapsar.

Bilgi  Güvenliği Gizlilik Amaçlarımız

  • Bilgi   Güvenliği Yönetim Sisteminin, Borsa süreçlerinin bir parçası olarak uygulanmasını sağlamak.
  • Bilgi güvenliği ve gizlilik bilincini kurum kültürünün bir parçası haline getirmek ve çalışanlarımızın bilgi güvenliği ve gizliliği farkındalığını üst seviyede tutmak.
  • Kurum faaliyetleri ve süreçlerinin iş sürekliliğini üst seviyede tutmak, en az kesinti ile hizmet sunulmasını sağlamak.
  • Üretilen, kullanılan, iletilen veya depolanan bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini güvence altına alarak Kişisel verilerin Korunması kanunu yükümlülüklerini  ve borsa menfaatlerini koruyarak kurumun imajını arttırmak.
  • Kurumu içeriden veya dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı korumak.
  • Borsa faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi güvenliği ve gizlilik   risk seviyesini kabul edilebilir risk seviyesinin altında tutmayı hedeflemek.
  • Teknik  güvenlik kontrollerini uygulamak.
  • Borsa bilgi güvenliğiyle ilgili tabi olduğu her türlü ulusal ve uluslararası yasa, mevzuat ve düzenlemeler ile sözleşmelerden doğan yükümlülükleri yerine getirmek ve bu zorunluluktan kaynaklı her türlü bilgi ve belgeleri korumak.
  • Borsa çalışanlarının kişisel bilgilerinin, Borsa üyelerinin, tedarikçileri ile tüm paydaşları ticari sırları başta olmak üzere  kişisel bilgilerinin korunmasını sağlamak.
  • Bilgi sistemleri üzerinden hizmetlerin sunulmasında kullanılan tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının güvenliğini sağlamak.

 

 

Diyarbakır Ticaret Borsası

Veri Sorumlusu