Kişisel Veri Başvuru Formu

 

GENEL AÇIKLAMALAR

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

 

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Başvuru Sahibi, veri sorumlusu olan Borsamıza bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 

Bu çerçevede “yazılı” olarak Borsamıza yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 

  • Başvuru Sahibinin şahsen başvurusuile,
  • Notervasıtasıyla,
  • Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan“güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Borsamızca kayıt altına alınmış elektronik posta adresi ile  e- posta gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.

     İlgili Form için Lütfen Tıklayın