Güvenlik Kameraları Aydınlatma Metni

 

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla DİYARBAKIR TİCARET BORSASI tarafından hazırlanmıştır.

 

Hizmet binamız  dış cephesinde, otopark ve yola bakan kısımlarında 13 adet, hizmet binamız içerisinde giriş, bekleme salonu, katlardaki koridorlar hizmet alanlarında 10 adet olmak üzere toplamda 23 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi GÜVENLİK birimi tarafından denetlenmektedir.

 

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. Maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

 

Söz konusu kişisel veriler; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği, talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

 

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şanlıurfa Yolu 8. Km Bağlar-Diyarbakır adresine  http://www.diyarbakirtb.org.tr/borsa/index.php/kisisel-veiler/kvkk-formlar/710-kisisel-veri-basvuru-formu linkinden ulaşacağınız formu doldurarak elden  veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  e-posta adresine iletebilirsiniz.

 

 

 

 

 

Diyarbakır Ticaret Borsası

Veri Sorumlusu