Organizasyon, Etkinlik ve Toplantı Salonlarında Fotoğraf, Video ve Ses Kaydı Aydınlatma Metni

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Diyarbakır Ticaret Borsası tarafından hazırlanmıştır.

 

Borsamız gerçekleştirdiği temsil ağırlama, etkinlik ve organizasyonlarda fotoğraf çekimi, video ve ses kaydı yapılmak suretiyle kayıt altına alabilmektedir. Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. Maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

 

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Başvuru Formu’ nu doldurmak suretiyle Borsamıza iletebilirsiniz.

 

Not: Başvuru Formunu Borsamız birimlerinden veya Borsamız web sayfasında bulunan  http://www.diyarbakirtb.org.tr/borsa/index.php/kisisel-veiler/kvkk-formlar/710-kisisel-veri-basvuru-formu linkten tedarik edebilirsiniz.