Gelir İdaresi Başkanlığının mükellef odaklı hizmet anlayışının gereği olarak, hizmetin en iyi şekilde yerine getirilmesi ve çağın getirdiği teknolojik imkânlardan yararlanılarak vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi sürecinin kolaylaştırılması yönünde birtakım çalışmalar yapılmaktadır.

Bu çalışmalar kapsamında;  01.03.2022-31.03.2022 tarihleri arasında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Ceylan-Karavil Park AVM'de stand açılmış olup, Gayri Menkul Sermaye İradı, Ücret, Menkul Sermaye İradı, Diğer Kazanç ve İradı elde eden mükelleflerin yıllık gelir vergisi beyannameleri "Hazır Beyan Sistemi" ile alınmaya başlanmıştır.

 

Hazır Beyan sistemine ilişkin video için lütfen tıklayın