7256 sayılı kanun ile başvuru yapanlar açısından ilk taksit ve peşin ödeme süresi 1 Mart 2021 'de sona ermektedir.

Knunun sağladığı avantajlardan  yararlanmak için ilk taksşidin süresinde ödenmesi zorunludur.

Taksitlendirilen vergi borçlarının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde hesaplanan Yİ-ÜFE'nin %90'nın tahsilinden vazgeçilecektir.

 

Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanlığı 

 

Duyurular Panosu