POLİTİKALARIMIZ

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

İlgili Mevzuat ve kanunlar çerçevesinde;  Borsacılık faaliyetleri ile ilgili bağlı bulunduğu kurum ve kuruluşları da dikkate alarak üyelerin menfaatlerini korumak ve memnuniyetlerini arttırmak, Çalışanlarının sürekli gelişimlerini sağlamak, Borsacılık hizmetlerini sürekli geliştirmek maksadıyla yeni bilgi ve teknolojilerini de kullanarak yeni faaliyetler planlamak ve uygulamak kalite politikamızdır.

BORSAMIZ MALİ POLİTİKASI;

DTB, mali kaynaklarını, hedef grubunun üretimini geliştiren rekabet gücünü artıran ve yatırım ortamlarının iyileştirilmesi için farkındalık oluşturan; sürdürülebilir ve kaliteli üretimi teşvik eden bölge kalkınmasına katma değer yaratan, sosyal ve  alt yapı yatırımların yapılmasına yönelik Borsamızın temel gelir kalemleri olan tescil ücretleri ve sair gelirler, aidatlar, faiz gelirleri, fon gelirleri, iştirak ve bağlı ortaklık gelirleri gibi kaynaklarını hesap verebilirlik ilkesine bağlı, şeffaf ve ekonomik olarak kullanılması Diyarbakır Ticaret Borsası mali politikasıdır.

HABERLEŞME VE İLETİŞİM POLİTİKAMIZ; 

Zirai ürünlerin üretilmesi, bunların kalite ve verimlerini yükseltilmesi, bu ürünlerin uygun koşullarda muhafazası, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanmasını kapsayan gelişmeler ile Borsamızın bu konudaki faaliyetlerini  paydaşlarına hızlı, doğru ve objektif bir şekilde bilgi ve iletişim teknoloji araçlarını kullanarak paylaşımını sağlamak, Yazılı ve Görsel basın organları arasında hiçbir ayrım yapmaksızın, tüm yayın organlarına önyargısız ve aynı uzaklıkta kalarak yaptığı çalışmaları kamuoyuna duyururken, başta üyeleri olmak üzere, bilgilendirmeyi amaçlamak Diyarbakır Ticaret Borsası Haberleşme ve İletişim Politikasıdır.”

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ;

Çalışanlarının öneri ve beklentilerini dikkate alarak; Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimi ile  motivasyon, bilgi ve  becerilerini arttırmak için iç ve dış eğitim ve etkinliklere katılmalarını sağlamak, çalışma ortamında ve hizmet sunumunda yasal sorumluluk, deneyim ve liyakatte doğrultusunda  yasa ve kurallara uygun şekilde personelin, hak ve sorumluluklarını gözeterekgörev tanımı yapılmış yeterli sayıda personeli borsa ihtiyaçlarını da gözeterek  istihdam etmek Diyarbakır Ticaret Borsası insan kaynakları politikasıdır.

ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKAMIZ;

Üyeodaklı memnuniyetiön planda tutarak; teknolojik gelişmelerden yararlanaraküye gizliliklerine saygılı, zamanında, tarafsız, güvenilir ve şeffaf bir şekilde hizmet vermek ve üyeleri ve bölgesi için  lobi faaliyetleri sürdüren, üye şikayet, öneri ve taleplerini kolaylıkla ulaştırabilecekleri çağın gerektirdiği erişim kanalarını sunarak hizmetlerini gerçekleştiren, üyelerine faaliyetleri ile ilgili yön veren ve her aşamada üye katılımını sağlayan bir yaklaşımı benimsemek üye ilişkileri Diyarbakır Ticaret Borsası politikasıdır. 

BİLGİ İŞLEM POLİKAMIZ; 

Borsa iş ve işlemleri ile ilgili  teknolojiye uyumlu donanım  ve yazılım altyapısını sürekli güncelleyerek kulanım kabiliyetini üst seviyelerde tutmak  hızlı, kolay  ve hatasız şekilde bilgi güvenliğini sağlayarak hizmet vermek Diyarbakır Ticaret Borsası bilgi işlem politikasıdır.

ŞİKAYET YÖNETİM POLTİKASI

ISO 10002 Şikayet Yönetimi Standardı prensiplerine uyarak, üye her türlü şikâyet, talep ve önerilerini alacak, buna uygun çözümler üreterek, gerekli tüm faaliyetleri ücretsiz gerçekleştirip, onların memnuniyet seviyelerini üst seviyede tutacağız.

ISO 17025 KALİTE POLİTİKASI

Diyarbakır Ticaret Borsası Ürün Analiz Laboratuvarı;Mevzuatlar çerçevesinde iyi bir meslekî ve teknik uygulama ile müşteriye güvenilir deney hizmeti sağlamayı taahhüt eder.Zamanında, güvenilir, uygun maliyetlerde Laboratuvar hizmetleri vererek müşteri memnuniyeti sağlamayı amaçlar ve bu doğrultuda kaynak sağlar.

Deney çalışmalarında görev alan bütün laboratuvar personelinin, kalite dokümantasyonunu öğrenmeleri, politika ve prosedürleri kendi işlerinde uygulamaları şartını deklare eder ve personelin bu doğrultuda çalışmasını sağlar.ISO 17025 ve ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak Laboratuvar hizmeti verir ve yönetiminin etkinliğini sürekli iyileştirir.


TOBB100

TOBB100

Birliğimiz öncülüğünde Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) işbirliğinde, 2011 yılından bu yana Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketlerini belirlemek üzere, "TOBB Türkiye 100" programı düzenlenmektedir. Türkiye 100 ile Türkiye'nin hızlı büyüyen şirketlerinin başarılarına küresel ...

LGS Giren Öğrencilerimizin Dikkatine!

LGS Giren Öğrencilerimizin Dikkatine!

  Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü, 26 Şubat 2019 tarihinde TOBB, TOBB ETÜ ve Millî Eğitim Bakanlığı arasında, Milli Eğitim Bakanı Sn. Ziya Selçuk ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımlarıyla imzalanmıştır. Protokol, sektörün ihtiyaç duyduğ...

Tarım Bakanlığından Laboratuvar Analizi ve Belgelendirme Yetkisi Borsamızca Alındı

Tarım Bakanlığından Laboratuvar Analizi ve...

Borsamız Tekın Tekno kentte bulunan Tohum araştırma ve sertifkasyon merkezi Buğday,Arpa,Tritikale,Çavdar ve Mısır Tohumluklarında  üç yıl süre ile Laboratuvar analizi ve belgelendirme yetki belgesini Baknlıktan almıştır.

AmCham Türkiye Sürdürülebilirlik Komitesi-Su Konulu Çevrimiçi Toplantısı

AmCham Türkiye Sürdürülebilirlik Komitesi-Su Konulu...

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yazısında, Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye) tarafından 27.04.2022 tarihinde saat 15:30 – 17:30 arasında çevrimiçi olarak "Sürdürülebilirlik Zirvesi: Su" başlıklı bir toplantı düzenleneceği, sanayide ve tarımda suyun geri dönüşümü, su kıtlığı, temiz su gibi konuların ele alınacağı bildirilmektedir. ...

İNOTEX 2022 FUARI

İNOTEX 2022 FUARI

  İlgi yazıda, İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nin Notasına atfen, 11. Uluslararası İnovasyon ve Teknoloji Fuarı'nın (INOTEX 2022), İran Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Yardımcılığı tarafından, 10-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında, Tahran Pardis Teknopark Merkezi'nde düzenleneceği bildirilmektedir. Söz konusu fuar hakkında ayrıntılı bilgiye www.i...

İş Yerleri için Afet Farkındalık Eğitimi

İş Yerleri için Afet Farkındalık...

  Birliğimiz organizasyonunda, 30 Mart 2022 Çarşamba günü saat 14:00'te internet üzerinden "İş Yerleri için Afet Farkındalık Eğitimi" düzenlenecektir. Eğitim programına ilişkin davet ekte sunulmaktadır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile AFAD iş birliğinde gerçekleştirilecek olan webinarda afetler kapsamında iş yerlerindeki riskl...

Vergi Dairesinde Hazır Beyan Sistemi Dönemi Başladı

Vergi Dairesinde Hazır Beyan Sistemi...

  Gelir İdaresi Başkanlığının mükellef odaklı hizmet anlayışının gereği olarak, hizmetin en iyi şekilde yerine getirilmesi ve çağın getirdiği teknolojik imkânlardan yararlanılarak vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi sürecinin kolaylaştırılması yönünde birtakım çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında;  01.03.2022-31...

İhracat Harcamaları Destek Paketi Başvuruları Açıklandı

İhracat Harcamaları Destek Paketi Başvuruları...

    İŞLETME HARCAMALARI DESTEK PAKETİ   Ürün Açıklaması  KOBİ ve KOBİ Dışı firmaların işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullandırılacak kredilerin teminatlandırılması amaçlanmaktadır.   Kefalet İçin Kullanılan Kaynak  Hazine Fonu &...

Duyurular

Duyurular Panosu

 

Diğer Haberler

Yılın Gazetecileri Ödülleri Sahiplerini Buldu

Yılın Gazetecileri Ödülleri Sahiplerini Buldu...

  Borsamız Başkanı Engin Yeşil Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti 36.Yılın Başarılı Gazetecileri Ödül tören...

Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odasından Borsamıza Ziyaret

Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odasından...

Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Kuyumcu ve Ardeşen TSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Borsamız Başkanı E...

Gazeteciler Cemiyetinden Borsamıza Ziyaret

Gazeteciler Cemiyetinden Borsamıza Ziyaret

  Güneydoğu Gazeteciler Cemiyet (GGC) Başkanı M.Mücahit Ceylan ile GGC Yönetim Kurulu Üyeleri, Borsamız...

Mustafa KAYAHAN'a Makamında ziyaret

Mustafa KAYAHAN'a Makamında ziyaret

  Borsamız Başkanı Engin Yeşil,Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne atanan Mustafa Kayhan'ı makamında ziy...

GAPUTEM' Borsamızdan Ziyaret

GAPUTEM' Borsamızdan Ziyaret

  Borsamız Başkanı Engin Yeşil,GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma Ve Eğitim Merkezi (GAPUTAEM) Müdürü ...

Vergi Haftası Kutlanıyor

Vergi Haftası Kutlanıyor

Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanı Ramazan Yaşar ve beraberindeki heyet “Vergi Haftası” nedeniyle Borsamız Başkanı...