TDİOSB

  

Türkiye'nin ilk 'Tarıma Dayalı İhtisas Besi-Süt Organize Sanayi Bölgesi Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı arasında 04.09.2007 tarihinde imzalanan protokol kapsamında Diyarbakır’ da kurulmasına karar verilmiştir. Tarım Bakanı Mehdi Eker ile Sanayi Bakanı Zafer Çağlayan tarafından 02.01.2009 tarihinde atılmıştır.

 

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesinin İştirakçileri %60 ile Borsamız,%20 Ticaret ve Sanayi Odası,%20 ile  Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğinden oluşmaktadır.

En son Yapılan Değişimle Borsamız Payı %10'a düşmüş Büyükşehir Belediyesi %40 Pay almıştır. 

 

TEKNOKENT

 

Dicle Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi:

 

2009 yılında Dicle Üniversitesi kampüs alanı içinde Teknokent kurmak amacıyla kurulan bir şirkettir. Dicle Üniversitesi %78, Odamız %15, Diyarbakır Ticaret Borsası %5, Türkiye Bilişim Sektörü Derneği %1, Dimer(Diyarbakır Mermercilik İnş. A. Ş. %1 hisse payına sahiptir.

 

GÜMRÜK AŞ

 

 

2005 yılında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Borsamız ile birlikte 137 Oda ve Borsanın ortaklığı ile kurulan Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş. (GTİ), “yap-işlet-devret” modeli çerçevesinde sınır kapılarını modernize etmektedir. Faaliyetlerine; Habur Sınır Kapısı’nın modernizasyonu ile başlayan GTİ, sırasıyla Cilve gözü, Sarp, Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır Kapılarının da yeniden yapımlarının hızla tamamlanmasıyla devam etmiştir. “Yap-İşlet-Devret” modeli ile kara sınır kapılarının modernizasyonunun Türkiye’de ve Dünyada ilk ve tek uygulayıcısı olan GTİ, projelerine Türkiye’deki diğer sınır kapıları ile hız kazandırmaktadır.

 

Yolcuların her türlü ihtiyacına cevap vermekte olan yiyecek-içecek mekanları, bankalar, hediyelik eşya ve gümrüksüz satış mağazaları en modern şekilde hizmet vermektedir. Bu çerçevede, GTİ tarafından sadece ticari alanlar işletilmekte olup, gümrük ve pasaport kontrolü gibi her türlü idari işlem ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılmaya devam etmektedir.

 

Modernizasyon projelerinin yüksek finansman yükünü üstlenmekle beraber, ekstra vergi geliri de yaratan GTİ, sınır kapılarındaki verimliliği arttırarak dış ticaretin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Sınır kapılarında saatler süren beklemeler dakikalara inmiş ve kilometreleri bulan araç kuyruklarının önüne geçilmiştir. Araç ve yolcu geçiş süreleri dört kat hızlanmış olup, yılda 3,5 milyon araca ve 10 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verilmektedir. Borsamızın söz konusu şirkette 100.000 hissesi bulunmaktadır. 

 

TURİB

 

Türkiye Ürün İhtisas Borsası 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu’nun 53. maddesi, 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi olarak faaliyette bulunmak üzere, T.C. Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunun teklifi üzerine 06 Nisan 2017 tarihli ve 30030 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/9986 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 08.06.2019 tarihinde kurulmuştur.

TÜRİB’ in başlıca amacı ve faaliyet konusu; “5300 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde lisanslı depo işletmecilerince oluşturulan elektronik ürün senetleri ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin ticaretinin yürütülmesini sağlamak üzere borsacılık faaliyetinde bulunmaktır.”

TÜRİB özel hukuk tüzel kişiliğini haizdir. Borsamız 600.000 hisse ile % 0,6 bir paya sahiptir.

 

2019 yılında TÜRİB acentesi olan Borsamız 2019 yılı içerisinde toplamda 1084 yatırımcı kaydı almıştır. Acentemiz tarafından kayıtları yapılan yatırımcıların TÜRİB platformun da yapmış oldukları işlem hacmi yaklaşık 4000 adet işlem sayısı ve 130.000 tonluk ürün  miktarı ile 150.000.000 TL işlem hacmine ulaşmıştır. 

 

LİDAŞ

 

5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu hükümleri doğrultusunda faaliyet göstermek amacıyla kurulan TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi, Ana Sözleşmesinin 26.02.2010 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmasıyla tüzel kişilik kazanmıştır.

Sermaye Yapısı: Şirketimizin sermayesi 102.000.000.-TL

Borsamız 500.000 hisse ile yaklaşık % 0,5 lik bir iştiraki  bulunmaktadır.

 


Duyurular Panosu