Sayın Üyemiz;

Birliği-mizden alınan bir yazıda; İş dünyasının temsilcileri, bireysel ve kurumsal yatırımcılara yönelik olarak internet üzerinden "Tüm Yönleriyle Teknik İflas ve Alınması Gereken Önlemler Eğitimi" gerçekleştirilecektir. Eğitime ilişkin detaylı bilgi aşağıda sunulmaktadır.

Tüm Yönleriyle Teknik İflas ve Alınması Gereken Önlemler Eğitimi - Tarih: 3 Kasım 2021 Çarşamba (14.00 – 17.00 saatleri arası) - (Online – ) 270 TL (KDV dâhil)

 
 
Bu eğitimde iflas hakkında genel mahiyette kısa bilgi verildikten sonra; iflas nedenleri, kimlerin iflasa tabi olduğu, iflas yolları (takipli ve doğrudan iflas), iflas kararı ve kararın borçlu ve alacaklılar bakımından ne gibi sonuçlar doğuracağı, iflas masasının oluşması, masaya alacak yazdırılması, iflasta rehinli alacaklıların durumu, iflas idaresi, alacaklara ilişkin sıra cetveli ve buna karşı koyma yolları, iflasın kaldırılması ve kapanması ile iflas takibi başlamadan ya da iflas davası açılmadan önce iflastan korunma yolları ile iflas ve konkordato ilişkisi üzerinde durulacaktır.
 
Eğitim içeriği: 
 İflas hukuku hakkında genel bilgi 
 İflasa tabi olan şahıslar 
 İflas yolları (takipli ve doğrudan iflas) 
 İflas kararı ve özellikleri 
 İflasın borçlu bakımından hukuki sonuçları 
 İflas masasının teşkili 
 İflasın alacaklılar bakımından hukuki sonuçları 
 İflas masasına alacak yazdırılması ve buna ilişkin hususlar 
 Masaya kabul edilemeyen alacaklının başvurabileceği hukuksal çareler 
 İflasta rehinli alacaklıların durumu 
 İflasın kaldırılması ve kapanması 
 İflas-konkordato ilişkisi 
 Yargıtay kararlarına göre uygulamada iflas hukukunda dikkat edilmesi gereken hususlar 
 Gerek iflas takibi ve davasından önce gerekse sonradan iflas tasfiyesi esnasında alınması gereken önlemler 
 
Katılım belgesi: Eğitimin % 70'ine devam eden katılımcılar adına dijital doğrulanabilir katılım belgesi hazırlanacak ve e-posta adreslerine gönderilecektir. Katılım belgeleri E-Devlet üzerinden de sorgulanabilecektir. 
 
Kayıt için: https://www.sem.etu.edu.tr/teknik-iflas Detaylı bilgi için: 0 (312) 292 42 02 – 292 41 02 – 292 42 03
 
Tüm Üyelerimize Duyurulur