Kuruluşumuz  stoklarında  bulunan  Groski  çeşidi  pirinç  peşin  bedel  mukabili  kişi  ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest olarak 19.000 TL/Ton fiyatla toptan satışa açılmıştır. Bu kapsamda; Mersin Başmüdürlüğümüzden 3.000 ton, Kayseri Başmüdürlüğümüzden 450 ton, Konya Başmüdürlüğümüzden 400 ton, Ankara Başmüdürlüğümüzden ise 150 ton ton, olmak üzere toplam 4.000 ton groski çeşidi pirinç toptan satışı ile ilgili tüm iş ve işlemler için yukarıdaki Başmüdürlüklerimiz yetkilidir. Satışı yapılan pirinçler için son para yatırma tarihi 22 Ocak 2024, son teslimat tarihi ise 31 Ocak 2024 olarak belirlenmiştir.