H.M.S_ARPA YEMLİK0.800H.M.S_BUĞDAY EKMEKLİK0.950H.M.S_MERCİMEK KIR.KABUKLU(HASARLI)1.850H.M.S_MERCİMEK KIR.KAB.(%50 HASARLI)1.200H.M.S_NOHUT (HASARLI)2.000H.M.S_AYÇİÇEĞİ (YAĞLIK-DÜŞÜK ANALİZ)1.500H.T.S_MERCİMEK KIR.KABUKLU2.600
0.8000.8000.8001.2001.7501.5002.300