• Arama

    • loader

DİYARBAKIR TİCARET BORSASI

Misyon ve Vizyon]ve Kalite Politikası

 

MİSYON

Kanun ve Mevzuat çerçevesinde; borsaya dâhil tarımsal ürünlerin satıcı ve alıcılarını bir araya getirerek gerçek ve doğru fiyat oluşumunu sağlamak ve ilan etmek, , konusu ile ilgili kurumsal, bölgesel, ulusal ve uluslar arası verileri toplayarak analizler yapmak, gerçekleştireceği projeler ile üyelerimize hizmet sunmak tır.

 

VİZYON

Borsada işlem gören emtianın elektronik ve fiziksel satış ortamları da borsa kompleksi içinde fiyat oluşması ve oluşan fiyatların Ulusal ve uluslar arası aktörlerce etkin bir şekilde değerlendirilebilen, tarımsal politikalarda söz sahibi olan, konusuna ilişkin dünya piyasalarından etkin bir şekilde bilgi akışını sağlayan,  ürünlere yönelik rekolte tahmini, fiyat gelişimi ve risk analizleri yapan, üyelerine yönelik sürekli eğitim faaliyetleri yürüten, özellikle bölgenin sosyal sorunlarını çözümüne katkı sunacak projeler geliştiren ve uygulayan bir kurum olmaktır.

 

 

KALİTE POLİTİKASI

İlgili Mevzuat ve kanunlar çerçevesinde Borsacılık faaliyetleri ile ilgili bağlı bulunduğu kurum ve kuruluşları da dikkate alarak üyelerin menfaatlerini korumak ve memnuniyetlerini arttırmak, Çalışanlarının sürekli gelişimlerini sağlamak, Borsacılık hizmetlerini sürekli geliştirmek maksadıyla yeni bilgi ve teknolojilerini de kullanarak yeni faaliyetler   planlamak ve uygulamak kalite politikamızdır.

 

 

 

Hızlı Erişim Lİnkleri