İşverene Maliyet: Yok - Sıfır 

Süre: 3 Ay (78 gün) 
Maaş: Günlük 54 TL (Aylık 1.404 TL), Devlet ödüyor 
Sigorta Primleri ve Vergi: Devlet ödüyor 
Şartlar: 1. En az 2 çalışanınız olmalı 
2. Katılacak kişi son 3 ayda işsiz olmalı 
3. Katılımcı olarak alacağınız kişi Aralık 2016’daki çalışan sayınıza ilave olmalı
4. Çalışan sayısının %30’u kadar katılımcı alabiliyorsunuz
5. İşbaşı Eğitim sonunda; katılımcıların en az yarısını, 3 ay istihdam etmeniz gerekiyor
Teşvik: Katılımcıya yemek, yol masrafı vb. için ödeme yaparsanız; brüt asgari ücretin yarısı kadar tutarı (889 TL) vergiden düşebiliyorsunuz.

 

 

Mevcut çalışana ilave edilen her bir sigortalı çalışan için asgari ücret üzerinden 773 TL tutarındaki prim ve vergi yükümlülükleri devlet tarafından karşılanacaktır.
İşverenler bu teşvike konu olan sigortalı çalışan için aynı dönemde sigorta primi, destek ve indirimlerden yararlanamayacaklardır. Ancak bu teşvik harici teşviklerden diğer çalışanları için yararlanma hakları bulunmaktadır.
Bu teşvikten yararlanabilmek için;

 

 1. İşe aldığınız çalışanın İŞKUR kaydının olması gerekmektedir.
 2. Son 3 ay içerisindeki prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması,
 3. Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmiş olması,
 4. İşveren tarafından ödenmesi gereken sigorta priminin tamamının yasal süre içerisinde ödenmesi,
 5. İş yerinin SGK’ya yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir.

Destekten yararlanabilmek için işverenler www.sgk.gov.tr  adresinden e-Bildirge sistemi üzerinde “4447 / Geçici 17. Madde İşveren Desteği” menüsü işaretlenmek suretiyle erişilen ekran vasıtasıyla yapmalıdırlar.
KADIN, GENÇ VE MESLEKİ YETERLİLİK TEŞVİKİ
Tüm özel sektör işyerlerimiz (2017 yılında tescil olan işyerleri de dahil) 31 Aralık 2020 tarihine kadar yararlanabilmektedir. 
Sigortalıların sahip oldukları mesleki yeterlik, mesleki ve teknik eğitim veya işgücü yetiştirme kurslarına ilişkin belgelerde belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınmaları ve/veya çalışıyor olmaları gerekmektedir.
Bu teşvikten yararlanabilmek için;

01 Mart 2011 tarihten sonra mesleki yeterlilik belgesi alanlar, mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler ® 12 ay süreyle verilmektedir.

 • 18 -29 yaş arası erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;
  • Mesleki yeterlilik belgesine sahip olanlar ® 48 ay süreyle,
  • Mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler ® 36 ay süreyle,
  • Hiçbir belge veya niteliğe sahip olmayanlar ® 24 ay süreyle teşvik verilmektedir.
 • 29 yaşından büyük erkeklerden;
  • Mesleki yeterlik belgesine sahip olanlar ile mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler ® 24 ay süreyle teşvik verilmektedir.
 • Çalışmakta iken;
 • İlk üç maddede sayılanların İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından alınmaları halinde, öngörülen sürelere ilave olarak ® 6 ay daha teşvik verilmektedir.
 • 18 yaşından büyük ve hiçbir mesleki belge veya niteliğe sahip olmayanların, İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ® 6 ay süreyle teşvik verilmektedir.

ENGELLİ İSTİHDAMI TEŞVİKİ
Çalıştırılan her bir engelli için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hissesinin tamamının Hazine tarafından karşılanan ve 1 Temmuz 2008’de başlayan bu teşvikte tarih sınırlaması bulunmamaktadır.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI TEŞVİKİ
31 Aralık 2017 tarihine kadar yararlanılabilmektedir.
İmalat sanayide 42 ay, diğer sektörlerde 30 ay sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.
Bu teşvikten yararlanmak için;

 • 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olmak.
 • Programın bitiminden sonra en geç 3 ay içerisinde programı tamamladıkları meslek alanında istihdam edilmek.
 • İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmak.

30 yaşından büyük kişilerin cinsiyetine göre 6 aydan 30 aya kadar işveren sigorta primi İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. (4447 sayılı Kanun Geçici 10.madde) 
Ayrıca, Programa katılan kişilere İŞKUR’un yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ve aylık asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin gelir vergisi kanunu gereğince vergi matrahından indirilmesi imkânı bulunmaktadır. (193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 40/11.madde)