• Yazdır

 

 Afganistan  Maliye  Bakanlığının veTanm  Bakanlığı'nın  ortak projesi  olan ve 30 milyon ABD olan degerinde ki  mezbahanesinin  ihale edilerek kullanıma hazır hale getirildigi ifade edilmektedir.

 

Yazı da devamla,  mezbahalann   iki  tanesinin  Kabil'de  ve  birer  tanesinin  Bal,  Kunduz  ve  Herat  illerinde bulundugu  belirtilmektedir.  Sozkonusumezbahaların günlükbak1mı yonetimi  veişlemleri için  10yilığınayabancı  Yatırımcıyakirayaverilecegi  bildirilmektedir.

 

Projeyle      ilgili      bilgilerin      yer      ald1g1      dokiimanBirligimiz      web      sitesinin      (www.tobb.org.tr) "Hizmetler/Uluslararas1iimkanlan-UlkeDuyurulan-Afganistan  bo·Jiimiindeyeralmaktad1r.  AyncadetayhbilgiivinAfganistanTicaretMiiaviriAbdulQayoomBASSAM  (0212296 5237;Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.; Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.)  ilegoriiiilebilir.