• Yazdır

,

,çevreninkorunması,kaynakverimliliginin saglanmasıveplastikpoşetkullanımının azaltilmasiamacıyla plastik poşetlerin Ucretlendirilmesi,   satış,  beyanı,  geri kazanılan katılım payı tahsili  ile  birlikte izleme,kontrol  ve  denetimine ilişkin  hususlarm  09/01/2019  tarih  ve  66745475-145.07-6267  sayllıMakamOluru   ile yürürülüğe giren   Plastik   Poşetlerin   ücretlendirilmesine   ilişkin   Usul   ve  Esaslar'm   Bakanlıkçabelirlendigi  tüm üyelerimize duyrulur.