• Yazdır

 

Ulkemiz  sanayisektorunun  uluslararas platformda   yenibi ryelpazede yer alması ve ttanıtılmasının   buyük onem taşıdığı bu çerçevede Almanya'nın   Hannover    şehrinde her  yll  duzenlenen Hannover  MesseFuannmTurkiyeMilli iştirakOrganizasyonu'nun,  1992yllmdan  itibarenistanbulTicaretOdası  tarafındanduzenlendigiifadeedilmektedir.

 

Yazı dadevamla,HannoverMesse'nin  dunyanmenonemlivekapsamlı sanayifuanoldugu,  1-5Nisan2019tarihleriarasındaduzenlenecekHannoverMesse2019TurkiyeMilliiştiraki'nin;  Hall3(YanSanayi),Hall4 (YanSanayi,Hall12(Enerji),Hall13(Enerji)veHall21(Hidrolik,PnomatikveAkt kanGucu)olmakuzere5ayrıihtisassalonundayeralacagıbelirtilmektedir.

 

istanbul  Ticaret  Odas1tarafından sektormensuplarına avantajlı imkanlar  sunabilmek amacı ile,HannoverMesse2019TurkiyeMilliiştirakim2katılımbedelinin,  tümanahizmetler  dahil2.880TL/m2olduguifadeedilmektedir.

 

Yazı da aynca,T.C.Ticaret Bakanlığıtarafmdan yaklaşık  %60oranmda  desteklenen  Turkiye  MilliiştirakiteşvikişlemlerininistanbulTicaretOdasıncatakipedilecegibildirilmektedir.

 

Soz  konusu   etkinlige   ilişkin  aynrıntılı   bilgiye,   Birligimiz   web   sitesi   (www.tobb.org.tr)   sag  panelinde"Hizmetler"     başlığı    altındaki     "Uluslararası    imkanlanNurt     D11    Etkinlikler"     boliimundenula tlabilmektedir.  Etkinlige  ili kinayncaistanbulTicaretOdası (Mustafa  (:aglayan,  Tel:02124556108,E-posta:Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. IAylinOdaba,Tel:02124556110,E-posta:Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

IGSM:05339593057)iledeirtibatageçilebilmektedir.

 

Tüm üyelerimize duyururlur.