• Yazdır

 

 

 

ilgide  kayıtlı yaz ile Birleşmiş  Milletler  Giivenlik Konseyi'nin  (BMGK)  1518(2003)sayılı kanun uyarınca faaliyet gosteren Irak Yaptmmlar  Komitesi tarafından Birleşmiş  Milletler nezdinde ki  DaimiTemsilciliklere ve Daimi Gozlemciliklere  gonderilen Notanın omegi Birligimize iletilmiştir.

 

Notada   ozetle,   1483  (2003)  sayılı   BMGK  karannn   19.  ve  23.  paragraflan   çerçevesinde  malvarlıkları  dondumlan   kurumlar listesi aşağıuda bildirilmektedir.  

"IQe.098Name:RAYON  STATEESTABLISHMENT  A.k.a.:RAYONSTATECOMPANY"

üyelerimize ilanen duyurulur.