• Yazdır

 

Birleşmi  Milletler  Güvenlik  Konseyi'nin(BMGK)1518(2003)sayılı kanun uyarınca faaliyet gosteren IrakYaptırmlar Komitesi'nin 8Ocak2019 tarihli bildiriminde özetle,1843(2003)sayılı  BMGKkarann 19.ve23.paragrafları çerçevesinde mal varlıkları dondurulan şahıslar ve kuruluşlar listesinde naag1dakay1thkurululanns;Ilcanldigibelirtilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

"IQe.039Name:GENERALESTABLISHMENT  FORDESIGNSANDRESEARCH

A.k.a.:naF.k.a.:naAddress:P.0.Box6061,Aamiriya,7Nisan,Aamiriya,IraqListedon:26Apr.2004Other information:

 

IQe.118Name:  STATEENTERPRISE  FORALUMINUM  SEMIPRODUCTS

A.k.a.:naF.k.a.:naAddress:P.O.Box38,Nasiriyah,IraqListedon:26Apr.2004Otherinformation:

 

IQe.122Name:STATEENTERPRISEFORCABLESANDWIRES

A.k.a    .:STATECABLESANDWIRESENTERPRISEF.k.a.:naAddress:P.O.Box44,Nassiriyah,Iraq Listedon:26Apr. 2004Otherinfonnation:"

 

tüm üyelerimize duyurulur