Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı' ndan alınan 19.02.2015 tarih ve 1036  sayılı yazı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

İlan için Lütfen Tıklayın