Diyarbakır Ticaret Borsası üyelerinin, birinci derece yakınlarının ve eşlerinin KTO Karatay Üniversitesi Lisans veya Önlisans programlarına Üniversitemize kayıt yaptırmaları
halinde öğrenim ücretinden %15 oranında ahilik bursu sağlanacak ve 8 eşit taksitte ödeme imkânı sağlanacaktır.
 
 
Bu protokol kapsamında lisans ve önlisans programlarına kayıt hakkı elde eden üyeler, birinci derece yakınlarına ve eşlerine ahilik bursu, üyenin kayitli olduğu Odadan güncel tarihli yetki
belgesi aslını getirmesi ile bu yetki belgesini her akademik yılbaşında yenilemesi ve birinci derece yakınların ilgili Nüfus Müdürlüğünden alacakları vukuatlı nüfus kaydı belgesinin aslını ibraz etmeleri
şartı ile sağlanır.
 
Bu protokol çerçevesinde Diyarbakır Ticaret Borsası üyelerine, üyelerin birinci derece yakınlarına ve eşlerine sağlanan imkanlar, kayıt hakkı elde edenlerin Lisans ve Önlisans program
ücreti ve ücretin taksitlendirilmesine ilişkindir. Başvuranların programa kabulü vb. konularda KTO Karatay Üniversitesi Lisans Önlisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Üniversitenin ilgili
birimlerinin kararları ve ilgili mevzuat uygulanır.
 
Süre:2018-2019 Eğitim Dönemi
 
Tüm ÜyelerimğizeDuyrulur.