7143 ile ilgili görsel sonucu
 
 
Üyelerimizin Dikkatine!
 
 
7143 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında stok affı ile ilgili düzenlemeler de yapılmıştır.
Stok affından yararlanmak için kanunun yayınladığı tarihi izleyen 31.08.2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar vergi dairelerine başvuru yapılabilecektir.
Borsamız kotasyonuna dahil ürünlerin stoklara eklenmesi durumunda bu ürünlerin Borsaya tescil ettirilmesi gerekmektedir.
Kotasyonumuza dahil ürünlerle ilgili stok affından faydalanan üyelerin tescil yükümlülüğünü yerine getirmeleri gerektiği hususu üyelerimize saygı ile duyurulur.