• Print

İ

İstanbul Ticaret Odası'nın 01.03.2019 tarihli ve 84329644/27060 sayılı yazısında,Aruavutluk'un Başkenti Tiran'da geçtiğimiz dönemde beşkez Türk Ürünleri Fuarları gerçekleştirildiği,sektör temsilcilerinin talepleri doğrultusunda bölgenin en önemli uluslararası platfoımu olarak bilinen 26. Tiran Uluslararası Fuarınnın Türkiye Milli İştiraki İstanbul Ticaret Odası tarafından gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

 
 
23-26 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek "26. Tiran Uluslararası Fuarı"nın Türkiye Milli İştiraki Katılım Bedeli'nin 2.650 TL/m2 olduğu,bu bedele tüm ana hizmetlerindahil olduğubelirtilmektedir.
Yazıda devamla, ülkemiz ile Arnavutluk arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması ile 26. Tiran Uluslararası Fuarı'nın öneminin  arttığı,Fuarda tüm sanayi,ticaret ve hizmet fümalarının
yer almasının mümkün olduğu ifade edilmektedir.
 
Arnavutluk ve Güneydoğu Avrupa ülkeleri potansiyelinin değerlendirilmesi açısından büyük önem taşıyan 26. Tiran Uluslararası Fuarı'nda profesyonel ziyaretçiler ile ikili görüşme imkanları sağlanacağı
belirtilmektedir.
 
 
Söz kouusu etkinliğe ilişkin ayrıntılı bilgi ve katılım formuna Birliğimiz web sitesi(www.tobb.org.tr)sağ panelinde "Hizmetler kısmından ulaşıla bilmektedir.