• Print
1. Türkiye Su Yönetimi Ödülleri
 
 
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgi yazısında,ülkemizin 2023 yılıvizyonu ve hedefleri doğrultusunda su kayıplarının kontrolü için çalışmalar gerçekleştiren kamu kurumlarının, özel sektör kuruluşlarının,
akademisyenlerin ve öğrencilerin motivasyonların pekiştirerek su yönetiminde farkındalığı artırmak,başarılı projeler ile yenilikçi ürünleri teşvik etmek ve kamu teşvik özel sektör üniversite işbirliğine katkı sağlamak amacıyla Su Yönetimi Ödülleri programının tertip edildiği ifade edilmiş olup,www.suyonetimiodulleri.org internet sitesinde ilan edildiği üzere aşağıdaki kategoriler de ödüller verileceği açıklanmıştır.
 
• Su ve Kanalizasyon İdaresi(başanlıproje)
 İl Belediyesi(başarılı proje)
 İlçe Belediyesi(başarılıproje)
 
• Sulama Teşkilatı(başarılıproje)
 
 
 Üretici(yenilikçi proje)
 
• Yüklenici (başarılıproje)
 
• Müşavir(başarılı proje)
 Üniversite 43(başarılı proje)
 
• Basın Kuruluşu(eniyihaber)
 
İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği ve Teknik Usuller Tebliği ile Sulama Kullanımının Kontrolü ve Su Kayıplarının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda ülkemizde ki su kayıplarının azaltılması çalışmalarına yarar sağlayan başarılı proje,yenilikçi ürün ve en iyihaber değerlendirmelerinin Değerlendirme Kurulu (Jüri)tarafından aşağıdayer alan kıstaslar gözününde bulundurularak yapılacağı belirtilmiştir.