Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan bir yazıda;İhraç edilen ürün beraberinde kullanılan ahşap malzemeleri hakkında 2014 yılının ilk 8 ayına ait 51 adet bildirim alındığı ,alınan bu bildirimlerde söz konusu ahşap ambalaj malzemelerinin ISPM15 (Uluslararası Bitki Sağlığı Önlemleri-Ahşap Ambalaj Metaryali)standartlarına uygun olmadığının  bildirildiği belirtilmektedir.

 

Aynı yazıda, söz konusu ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin 04.12.2011 tarih ve 28132 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ahşap Ambalaj Malzemlerinin Isıl İşleme Tabi tutulması ve işaretlenmesine dair Yönetmelik Hükümlerine göre işaretleme yetkisi  alan firmalar tarafından ısıl işleme tabi tutulmuş ve işaretlenmiş olması gerektiği belritilmektedir.

 

Ülkemizin aldığı bu tür bildirimlerin tekrar etmemesinin ülkemiz ihracatı açısından önemli olduğu dikkate alınarak ihracatçıların azami itina göstermeleri hususu ile ilgili tüm ilgili üyelerimize duyurulur.