Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınının yazısına istinaden Türkiye Odalr ve Borsalar birliğinden alınan bir yazıda;Karayolu taşıma Yönetmeliğinin13. Maddesinde yer alan asgari kapasite dışındaki şartı ve şartları kaybetmişve bunun neticesinde iptal edilmesi gereken yetki belgesisahiplerine,durumlarını Yönetmeliğe uygun hale getirmek için KYT'nin 78 inci maddesinin 9 uncu fıkrası uyarınca 90 günlük süre tanıması hakkında, Bakanlıklarınca alınan 15.09.2014 tarih ve 46565 syılı Bakanlık oluru alındığı bilgisi verilmiştir.

 

Anılan makam oluruna http://tobb.orgtr/TIRve ATAKarnesi/Sayfalar/KMevzuat.php adresinden ulaşılabilmektir.

 

Tüm ilgili üyelerimize duyurulur.