TÜM ÜYELERİMİZE DUYRULUR

 

10.09.2014 TARİH VE 6552 SAYILI İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması ile Bazı alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun “ 11.09.2014 tarih ve 29116 (mükerrer) sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 11.09.2014 ‘ten önce üyelerin Borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz ,gecikme faizi,gecikme zammı gibi feri alacaklar, üyelerin kayıtlarından silinecektir.

Kısmen ödeme olması halinde , bu ödemeye tekabül eden orandaki gecikme zamları  affedilecek olup, ödenmemiş  kısma ilişkin gecikme zamlarının silinmesi söz konusu olmayacaktır.

İşi Bırakma veya Resen terk nedeniyle Vergi Mükellefiyeti sona erdiği halde Borsa kayıtları devam eden üyelerin vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile birlikte feri borçlarının tamamı Yönetim Kurulu Kararı ile silinecektir. Üyenin vergi terk tarihleri İlgili vergi dairesi ve TOBB veri tabanından gerekli sorgulamalar yapılacaktır.

Vergi Kaydının silindiği tarihten önceki borçlarına gecikme zammı uygulanmaya devam edilecek ve bu borçlarını ödemek isteyenler ise aşağıda açıklanan taksitlendirme ve indirim hakkından faydalanabileceklerdir.

Üyelerin geçici 18 inci maddede düzenlenen taksitlendirme ve indirim imkanlarından yararlanabilmesi için 01 Aralık 2014 tarihine kadar oda ve borsaya bir dilekçe ile baş vurması şarttır.

Başvuru üzerine Borsa tarafından üyenin aslı alacağına Yİ-ÜFE aylık değişim oranları üzerinden hesaplanacak tutar ilave edilerek bulunacak toplam meblağ sekiz eşit takside bölünür ve ödeme zamanları ile birlikte üye ye bildirilir. Birinci taksitin son ödeme günü 31 Aralık 2014 olup, kalan yedi taksit üçer aylık dönemler halinde tahsil edilir.

Borsa tarafından üyenin asıl alacağına, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları üzerinden hesaplanacak tutar ilave edilerek bulunacak toplam meblağın tamamının birinci taksit ödeme süresi  olan 31 Aralık 2014 tarihine kadar ödenmesi halinde bu tutardan %10 oranında indirim yapılacaktır.

 

 

 

 

Kullanıcı Giriş

escort bayan escort bayan escort escort