Contribute!

 

7326 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"a ilişkin olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla, Başkanlığımız tarafından çalışmalar  devam etmektedir.

 

Söz konusu çalışmalar kapsamında, odanız üyelerine yönelik olarak bilgilendirilme amaçlı Başkanlığımız tarafından "Mesaj Metni" hazırlanmış olup, ekte gönderilmiştir.

 

Kanun kapsamında yapılacak başvuru ve ödemelerin Covid-19 önlemleri kapsamında mümkün olduğunca  İnternet ortamında yapılması  büyük  önem arzetmektedir.

 

Tüm Üyelerimize Duyurulur

 

 

 


Duyurular Panosu