Contribute!

 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Duyuru

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun, 09/06/2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişt

Söz konusu Kanun ile;

-ÖdenmemişvergivediğerborçlarilebunlarabağlıgecikmezamlarıvefaizleriyerineYİ-ÜFE (Yınt İçi Üretici Fiyat Endeksi)güncelleme,

Peşin ödemelerde;

 • Yİ-ÜFE tutarından %90 İNDİRİM,

• Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %25 İNDİRİM,

-Taksitliödemeseçeneğitercihedilmesihalindeilktaksitinsüresindeödenmesişartıylaikincitaksit ödemesüresiiçindegerikalantaksitlerintamamınınödenmesihalinde;

 

  • Yİ-ÜFE  tutarından %50İNDİRİM,

 

  • Trafikparacezalarıvediğeridariparacezalarıasıllarında%12,5İNDİRİM,

 

-Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50'sinin SİLİNMESİ,

 

-Vergi ihtilaflarının  sulh  yoluyla sonlandırılmasında %90'a varan İNDİRİM,

 

-İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,

 

-Matrah ve vergi artırımında bulunan mükellefler için vergi incelemesinden ve vergi tarhiyatından muafiyet

 

-Matrah ve vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin peşin ödenmesi halinde %10 İNDİRİM,

 

-İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçların yapılandırılması,

 

-Beyan edilmemiş gelirler ve kazançların pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyanı,

 

-7256 sayılı Kanun kapsamında ödemeleri devam eden borçların yeniden yapılandırılması,

 

-6183    sayılı   Kanun   kapsanıında    taksitlendirilen    ve   ödemeleri  devam           eden    borçların yapılandırılması,

 

-Yapılandırılan borçların, Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile ödenmesi,

 

-Ayrıca, tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 09/06/2021 tarih itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğeriktisadikıymetlerini(sat-kirala-gerialişlemineveyakirasertifikasıihracınakonuedilen


taşınmaz ve iktisadi kıymetler hariç) 31/12/2021 tarihine kadar maddede yer alan kapsam, şart ve hükümlere uymak koşuluyla yeniden değerleme,

 

gibi önemli imkanlar getirilmişti gibi önemli imkanlar getirilmiştir.

 

Bu imkanlardan faydalanmak için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir.

 

Kanunun uygulanmasına ilişkin açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere, Başkanlığımızın İnternet sitesinden (www.gib.gov.tr) veya Vergi İletişim Merkezi' nin (VİMER) 189 numaralı telefon hattından ulaşılabilir.

 

Koronavirüs Tedbirleri kapsamında; vatandaşların ve çalışanların sağlığını korumak ve salgının yayılmasını  engellemek  amacıyla başvuruların,  vergi dairesine  gelmeye  gerek kalmadan

,Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet adresi (www.gib.gov.tr) veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaparak, yapılabilmektedir.


Duyurular Panosu