Tüm Dünyada ve ülkemizde halen etkisini gösteren covid-19 salgını ve bu salgının önlenmesi amacıyla uygulamada bulunan tedbirler,  borsamız iş ve işlemlerinde bazı yeni uygulamların geliştirilmesi ihtiyacını doğurmuştur.

 Borsamızda özellikle tescil işlmelerinde online tescil yapılabailmesi amacıyla  yeni bir program üzerinde çalışılmaya başlanmış ve  12.11.2020 perşembe günü itibari ile  test kullanımına  başlanmıştır. Yapılacak kontroller ve eksikliklerin giderilmesini ve buna ilişkin alt yapı hazırlıuklarının tamamlanmasını müteakip  önümüzdeki 2 ay içinde  online tescilin yapılabileceği programın kullanımına tam olarak geçilecektir.  


Duyurular Panosu