Diyarbakır Ticaret Borsası Salon Seans İşlem Fiyatları; 23.10.2019) Muamele Gerçekleşmedi,(16.10.2019) Preseli Pamuk Alıcı En Az:8,300 kızıltepe P. Alıcı En Çok:9,175 BİSMİL P. // Preseli Pamuk Satıcı En Az:8,300 KIZILTEPE P. Satıcı En Çok:9,175 BİSMİL P. // 41 Renk Fiyat: 9,175 BİSMİL P. 41 Renk:9,000 BİSMİL P. // 41 Renk 8,400 KIZILTEPE P. 51 Renk :8,300 KIZILTEPE P. //

 

 

MİSYON

Kanun ve Mevzuat çerçevesinde; borsaya dâhil tarımsal ürünlerin satıcı ve alıcılarını bir araya getirerek gerçek ve doğru fiyat oluşumunu sağlamak ve ilan etmek, , konusu ile ilgili kurumsal, bölgesel, ulusal ve uluslar arası verileri   toplayarak  analizler yapmak, gerçekleştireceği projeler ile üyelerimize hizmet sunmaktır.

 

VİZYON

Borsada işlem gören emtianın elektronik ve fiziksel satış ortamları da borsa kompleksi içinde fiyat oluşması ve oluşan fiyatların Ulusal ve uluslar arası aktörlerce etkin bir şekilde değerlendirilebilen, tarımsal politikalarda söz sahibi olan, konusuna ilişkin dünya piyasalarından etkin bir şekilde bilgi akışını sağlayan,  ürünlere yönelik rekolte tahmini, fiyat gelişimi ve risk analizleri yapan, üyelerine yönelik sürekli eğitim faaliyetleri yürüten özellikle bölgenin sosyal sorunlarını çözümüne katkı sunacak projeler geliştiren ve uygulayan bir kurum olmaktır.


Duyurular Panosu