Diyarbakır Ticaret Borsası Salon Seans İşlem Fiyatları; 23.10.2019) Muamele Gerçekleşmedi,(16.10.2019) Preseli Pamuk Alıcı En Az:8,300 kızıltepe P. Alıcı En Çok:9,175 BİSMİL P. // Preseli Pamuk Satıcı En Az:8,300 KIZILTEPE P. Satıcı En Çok:9,175 BİSMİL P. // 41 Renk Fiyat: 9,175 BİSMİL P. 41 Renk:9,000 BİSMİL P. // 41 Renk 8,400 KIZILTEPE P. 51 Renk :8,300 KIZILTEPE P. //

KGF 2019 yılında da KOBİ Değer Kredisi kapsamında KOBİ’lere destek olmaya devam ediyor.

Hazine Destekli 20 Milyar TL tutarındaki KGF kefalet limitinden KOBİ’lere kullandırılmak üzere 14 banka ile Kefalet Protokolü imzalandı.

2017 cirosu 25 Milyon TL’nin altı KOBİ’lere;

  • Azami Kredi Tutarı:
    • İhracatçı/İmalatçı KOBİ:    1.000.000 TL
    • Diğer KOBİ:                             500.000 TL
  • Kefalet Oranı:                                    % 80
  • Faiz Oranı:                                       % 1,54
  • Komisyon Oranı:                            % 0,03
  • Kredi Vadesi: 36 ay ( 6 ay ödemesiz dönem dahil)

Duyurular Panosu