Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının (Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü) 20.01.2021 tarihli ve E-82200845-18654691 sayılı yazısı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü) tarafından 17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin Birliğimize gönderilen ilgi yazıda, yapılandırma başvurularında işbirliği yapılması talep edilmiştir. Bu itibarla, üyelerinizin yapılandırmanın avantajları konusunda bilgilendirilmesi hususu tüm üyelerimize duyrulur. 

 


Duyurular Panosu