Mevzuat:

Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (No: 2020/28)

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

18 Kasım 2020 Tarihli ve 31308 Sayılı Resmi Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201118.pdf

Özet

Bu Tebliğ ile deniz ve içsularda geleneksel kıyı balıkçılığının av, avcılık ve sosyo-ekonomik verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla balıkçı gemisi sahiplerine yapılacak desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esaslar düzenlenmektir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201118-5.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Duyurular Panosu