SAYIN ÜYEMİZ

             

İlgi: TOBB’nin 18.09.2020 tarihli ve 34221550-045.99-8043 sayılı yazısı

 

İlgi kayıtlı yazıda, 3. Tarım Orman Şurası'nda alınan kararlar neticesinde Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) kurulduğu bildirilerek, söz konusu sistem hakkında ilgili üyelere duyuru yapılması talep edilmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan söz konusu yazı ekte tarafınıza sunulmuştur.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

 

 
 
 Ek İçin Lütfen Tıklayın

Duyurular Panosu