T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, T.C. Ticaret Bakanlığı'na gönderdiği yazıya istinaden, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden aldığımız yazıda, 884/2014 (EC) sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği'nin 14 Aralık 2019 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırıldığı açıklanmış olup, söz konusu Tüzük’te yer alan kurallara göre 14 Şubat 2020 tarihinden itibaren Ek-1'de güncellenmiş GTİP numaraları belirtilen ülkemiz menşeli ürünlerin (kuru incir, fındık ve Antep fıstığı ve bunlardan elde edilen ürünler) AB ülkelerine ihracatında, Sağlık Sertifikası yerine "Model Sertifika" düzenlenmesine başlanmış olduğu kaydedilerek, Ticaret Bakanlığı BİLGE sisteminde Sağlık Sertifikası yerine Ek-2'de yer alan Model Sertifika ile Ek-3'te yer alan Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporu varlığının kontrol edilecek şekilde yeniden düzenlenmesinin talep edildilği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla,yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda Ek-1’deki listede yer alan eşyanın AB üyesi ülkelere ihracatında , gümrük idarelerince Ek-3’de yer alan ‘’Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporu" ile birlikte Sağlık Sertifikası yerine Ek-2 de bir örneği gönderilen ‘’Model Sertifikası’’nın aranmasını sağlayacak şekilde  sistemsel düzenleme yapıldığı belirtilmiştir.

Ekler:

1- GTİP Listesi

2- AB Kuru Meyve Resmi Model Sertifika Örneği

3- Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporu

 

Ek için lütfen tıklayın


Duyurular Panosu