Diyarbakır Ticaret Borsası Salon Seans İşlem Fiyatları; (13.11.2019) Preseli Pamuk Muamelesiz(İşlem Görmedi) Alıcı En Çok verilen Fiyat:9,150 Bismil Alıcı En az verilen Fiyat:8,500 Bismil // Preseli Pamuk Muamelesiz(İşlem Görmedi) Satıcı En Çok verilen Fiyat :9,200 Satıcı En düşük verilen fiyat :8,800 // Pamuk Tohumu(Çiğit)Muameleli Alıcı En Az:1,150 Bismil Alıcı En Çok:1,150 Bismil // Pamuk Tohumu(Çiğit) Muameleli Satıcı en Az:1,150 Bismil Satıcı En Çok:1,150 Bismil //

plastik poşet uygulamaları ile ilgili görsel sonucu

 

 

 Odalr ve Borsalar Birliğinden alınan bir yazıda,satılan plastik poşetlere ilişkin beyanların verilmesi ve geri kazanım katılım paylarının ödenmesi için tahakkuk eden  miktarlarının ödenme sürelerinin 2872 sayılı Çevre Kanununca belrilenmiş olduğu, sözkonusu beyanname ve ödeme işlemlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütüldüğü ifade edilerek, Bildirim v e beyan yükümlüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirmediği tespit edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20 nci naddesinin (g) bendi,geri kazanım ve katılım payını ödemediği tespit edilenlere  (z) bendi, plastik poşetleri  ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına ise (bb) bendi kapsamında idari para cezalrı verilmekte olup,yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında ise adli süreç başlatıldığı belirtilmiştir.


Duyurular Panosu