Diyarbakır Ticaret Borsası Salon Seans İşlem Fiyatları; 23.10.2019) Muamele Gerçekleşmedi,(16.10.2019) Preseli Pamuk Alıcı En Az:8,300 kızıltepe P. Alıcı En Çok:9,175 BİSMİL P. // Preseli Pamuk Satıcı En Az:8,300 KIZILTEPE P. Satıcı En Çok:9,175 BİSMİL P. // 41 Renk Fiyat: 9,175 BİSMİL P. 41 Renk:9,000 BİSMİL P. // 41 Renk 8,400 KIZILTEPE P. 51 Renk :8,300 KIZILTEPE P. //

 
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtlarıkantinlerinde satışı yapılan ürünlerin konsinye satış yöntemiyle sağlanmasına yönelik uygulama yapılacaktır. Ceza İnfaz
Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu bünyesindeki kantinlerde konsinye satış işlemlerine yönelik başvuruların yapılması, başvurulann alınnıası ve değerlendirilmesi ile
uygun başvuru sahipleriyle sözleşme imzalanması sürecine yönelik usul ve esaslar Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtlan Kurumu Konsinye Satış İşlemlerine Dair
Yönetmelik'te hüküm altına alınmıştır.
 
Satış işlemlerine ilişkin Konsinye Çagrısı/Duyurusu 22/04/2019 tarih veKonsinye 3075~ sayılı resmi gazetede ve Adalet Bakanlığı resmi internet sitesinde yayırılanmıştır; Başvuruya esas alınacak dokümanlar ve ilgili şartnameAdalet Baknalığı  Kurum resmi internet sayfasındaki duyurular kısmında yer almaktadır. 
 
Tüm üyelerimize duyurulur.

Duyurular Panosu