Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu  2014-2020 IPARD Programı (IPARD IIDönemi)

BEŞİNCİ BAŞVURU ÇAĞRIİLANI

Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanseedilmektedir.

 

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 16  Şubat 2019 tarihinde Beşinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.

Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak  isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ileilgilidir.

 

PROGRAMINKAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve  Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur. Bu destek  “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş  yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

 

Aytıntılı bilgi için Tıklayın


Duyurular Panosu